Tryggmag AB tar hand om all sanering

Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process.

  • Brand
  • Asbest
  • Elektronik
  • Lukt
  • Nikotin
  • Olja
  • PCB
  • Radon
  • Vattenskada

Tryggmag erbjuder  jour när olyckan är framme – 24 timmar om dygnet


Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process. Många diskussioner mellan medlem, förening samt försäkringsbolag som ofta leder till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor, gränsdragningar, vem ansvarar för vad i rätt tid.
Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Tryggmag AB tar hand om all sanering
Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process. Många diskussioner mellan medlem, förening samt försäkringsbolag som ofta leder till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor, gränsdragningar, vem ansvarar för vad i rätt tid.
Input your quotation here. Also, you can cite your quotes if you would like.Adam. BRF Hagalunden

Vad kan vi hjälpa dig med

Läs mer!