TRYGGMAG ÄR SPECIALISTER PÅ FÖRSÄKRINGSSKADOR

Tryggmag är ett tryggt alternativ och samarbetspartner inom flytt, magasinering och sanering. Med hög kompetens med flera års erfarenhet inom lösöre hantering ser vi till att processen blir smidig från dag ett till slutleverans. Vid uppkomna brand och vattenskador dokumenterar vi lösöre samt framför åtgärdsförslag. Vi värderar även lösöre i samråd med försäkringsbolaget.

Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process. Många diskussioner mellan medlem, förening samt försäkringsbolag som ofta leder till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor, gränsdragningar, vem ansvarar för vad i rätt tid.

Vad vi gör:

  • Vi sänker dina kostnader.
  • Vi hanterar försäkringsskador från dag ett tills att skadan avslutas.
  • Vi har lång erfarenhet och väl etablerade kontakter inom försäkringsbranschen.
  • Vi hanterar uppkomna skador både för medlemen och föreningen samt hanterar bägge parters försäkringar.
  • Vi informerar redan vid skadetillfället gällande försäkringsvillkor såväl till medlem som till föreningen.
  • Vi minskar skadetiden med rätt skadehantering.
  • Vi har stor vana av att hantera regresser och arbetar med en modell som minskar föreningen samt medlemmens kostnad.
  • Vi genomför kontinuerligt utbildning inom försäkring till föreningar.
  • Vi kan tillsammans med föreningens styrelse minska framtida kostnader.

 

GDPR (HANTERING AV PERSONUPPGIFTER)

Ditt förtroende för oss betyder mycket och vi vill att du som kund ska känna dig trygg med att lämna personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för din personliga integritet.

Ladda ner vårt dokument om hantering av GDPR här

Tryggmag gav mig ett proffsigt bemötande och löste allt för båda oss och våra hyresgäster efter vattenskadan.Adam. BRF Hagalunden

Vad kan vi hjälpa dig med

Läs mer!