Tryggmag AB tar hand om magasineringen

Tryggmag har väl anpassade lokaler för magasinering av hela eller delar av ert hem under tiden en fastighet återställs efter skada.
Om ni mot förmodan inte skulle få plats i ert nya boende, eller temporärt behöver mellanlagra saker så kan vi erbjuda säker magasinering och förvaring.
Magasinet är larmat och godkänt av försäkringsbolagen. Detta är viktigt. Det åligger alltid kunden att hålla sin egendom försäkrad vid magasinering. Det gäller oavsett vilken leverantör man väljer. Det enklaste är att kontakta det försäkringsbolag där man har sin hemförsäkring men vi hjälper dig givetvis med det. Magasinet är ett varmlager och är väl larmat och bevakat av personal. Ni kan självklart komma åt era saker efter önskemål, men endast vår personal kommer åt lagret för att förhindra spring.
Har du frågor eller funderingar kontakta oss gärna här


Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process. Många diskussioner mellan medlem, förening samt försäkringsbolag som ofta leder till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor, gränsdragningar, vem ansvarar för vad i rätt tid.
Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Tryggmag AB tar hand om all sanering
Vi hanterar hela processen från start till mål, genom skadehantering och juridik. Det är vanligt förekommande att skador, exempelvis vattenskador, blir en lång process. Många diskussioner mellan medlem, förening samt försäkringsbolag som ofta leder till att styrelseledamöter får lägga obetald fritid i energikrävande försäkringsfrågor, gränsdragningar, vem ansvarar för vad i rätt tid.
Tryggmag gav mig ett proffsigt bemötande och löste allt för båda oss och våra hyresgäster efter vattenskadan.Adam. BRF Hagalunden

Vad kan vi hjälpa dig med

Läs mer!