TRYGGMAG ÄR SPECIALISTER PÅ FLYTT, MAGASINERING OCH SANERING

Vi är ett tryggt alternativ och en bra samarbetspartner inom flytt, magasinering och sanering. Med hög kompetens med flera års erfarenhet inom lösöre hantering ser vi till att processen blir smidig från dag ett till slutleverans. Vid uppkomna brand och vattenskador dokumenterar vi lösöre samt framför åtgärdsförslag. Vi värderar även lösöre i samråd med försäkringsbolaget.

Välj oss för smidig och trygg hantering!

Tryggmag gav mig ett proffsigt bemötande och löste allt för båda oss och våra hyresgäster efter vattenskadan.Mr. Johansson BRF Hagalunden

Vi hanterar försäkringsskador från dag ett tills att skadan avslutas


Sanering


Läs mer!

Magasinering


Läs mer!

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?


Kontakta oss!